ШОСО „ВОЖД“ Београд
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Обавештење !

Датум: 30. Novembar 2020 15:40 Категорија: Новости

Организација наставе од 30. новембра до 18. децембра 2020.

Настава за ученике од 5 до 8 разреда Основне школе и свих разреда Средње школе од 30. новембра 2020 па до зимског распуста 21. децембра 2020 биће реализована онлине- на даљину преко гуглових платформи или других апликација у договору са разредним старешинама. Настава ће се одвијати према званичном распореду, дужина часа је 45 минута.

Наставници прате и вреднују напредовање и ангажовање ученика, односно оцењују ученике у току остваривања наставе на даљину у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном и средњем образовању и васпитању.
Ученицима ће бити предложена закључна оцена до краја друге недеље на основу свих оцена које су ученици добили у току непосредног образовно-васпитног рада од почетка школске године и оцена ученика током наставе на даљину.
Изузетно, уколико има елемената за то, ученици могу у школи да поправе предложену закључну оцену у току треће недеље, уз поштовање свих епидемиолошких мера