АУТОЛИМАР 

      У подручју рада машинство и обрада метала, у трогодишњем школовању нашег образовног система, један одp6030784 jpg образовних профила је

аутолимар.

      Дакле, школовање траје три године и укључује теоријску и практичну наставу, као и професионалну праксу.

      Теоријска настава се одвија у школи и састоји се из општеобразовних предмета и стручних предмета.

      Практична настава и професионална пракса се одвијају у аутолимарским радионицама у отвореној привреди, на основу одговарајућег уговора између школе и аутолимарских радионица. У аутолимарској радионици ученик стиче практична знања, вештине и навике за рад у оквиру образовног профила аутолимар, и примењује знања стечена у школи. У почетку ученик само помаже искусном аутолимару, а током времена добија сложеније задатке и ради све самосталније.

      По завршетку школовања, ученици полажу завршни испит који се састоји из практичне израде задатка у аутолимарској радионици и усменог излагања.

      Циљ наставног плана и програма за образовни профил аутолимар јесте стицање знања, вештина и навика  потребних за самостално обављање послова и задатака у оквиру образовног профила аутолимар.

      На пословима одржавања и поправке возила раде аутомеханичари, аутолимари, аутобравари, аутолакирери и аутотапетари. Сви они раде да би били задовољени функционални и естетски захтеви које треба возило да оправда.

      У оквиру послова и задатака аутолимари уклањају оштећења на возилима која су  настала услед механичког дејства, услед атмосферских прилика или старења, поправљајући, израђујући или вршећи замену оштећених делова возила од лима.

      Осим израде, поправке или замене оштећених делова каросерије, аутолимари поправљају и врше замену браника, врата, поклопца мотора, поклопца пртљажника, издувне цеви, затим поправку лежишта ветробранског стакла, бочних стакала и задњег стакла, као и њихову замену.

      Аутолимари такође врше припрему возила за заштиту од корозије.

      Аутолимари могу поправљати све врсте возила. Најчешће поправљају аутомобиле и мање камионе, а ређе раде на већим камионима, аутобусима и тракторима.

      Аутолимари у раду користе инструменте за мерење и контролисање, затим рукују алатима за стезање и ручну обраду лима, рукују машинама за обликовање лима, алатом и прибором за заваривање и лемљење, као и системима за поправку шкољке.

      Аутолимар, дакле, планира, припрема, изводи рад и врши проверу квалитета обављеног посла, при томе рационално користећи средства рада, енергију, материјал и време.

      У свом раду, аутолимари се придржавају прописа заштите на раду и заштите околине.

      Аутолимару је неопходно да зна да користи одговарајућу техничко-технолошку документацију (радионички цртежи, цртежи подсклопова, листа требовања материјала, технолошки поступак са описом рада по операцијама и захватима итд).

      Такође, неопходна је добра комуникација са сарадницима, као и са  странкама, уз поштовање принципа пословне политике.

      При свему томе, добро је да аутолимар развија и предузетничке способности.

Бројач посета

266617

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31