ВЕЖБЕ ИЗ РЕЕДУКАЦИЈЕ ПСИХОМОТОРИКЕ

       У нашој школи се, поред многих ваннаставних активности, реализује и реедукација психомоторике, као једна од метода којом можемо битно утицати на психосоцијални развој ученика у целини, побољшање комуникације међу децом, као и развијање њихових когнитивних способности.

      Реедукација психомоторике има за задатак да реорганизује способности покрета, координације покрета, а тиме и емоционалне основе детета које показује проблеме неприкладног понашања и дезорганизованог понашања у школи.

      У реедукацији психомоторике користимо покрет као сензомоторну и психомоторну активност којом се сада рекапитулише цео развојни ток односа према себи и према другима који се обликовао током сензомоторног и касније психомоторног односа између детета и света.

      Вежбе које се примењују у сврху реедукације психомоторике можемо поделити у две основне групе. Једну чине вежбе опште реедукације психомоторике, а другу чине вежбе специфичне реедукације психомоторике.

      Вежбе опште реедукације психомоторике јесу:
      - масажа,
      - релаксација,
      - вежбе пасивним покретима,
      - вежбе за дефинисање доживљаја телесне целовитости,
      - вежбе за доживљај гестуалног простора,
      - вежбе за осамостаљивање покрета,
      - вежбе за уједначавање тонуса,
      - вежбе за откривање, стабилизовање и усмеравање латерализованости,
      - вежбе за орјентацију у објективном простору,
      - вежбе доживљавања и овладавања ритмом,
      - вежбе за процену трајања и орјентације у времену,
      - вежбе координације покрета,
      - вежбе за контролу импулсивности,
      - вежбе за препознавање облика и тежина,
      - вежбе за уочавање присуства другог.

      Вежбе специфичнe реедукације психомоторике су:
      - специфичне вежбе за дисграфију,
      - специфичне вежбе за дислексију,
      - специфичне вежбе за дискалкулију и дисгнозију,
      - специфичне вежбе за диспраксије,
      - специфичне вежбе за дизартрију,
      - специфичне вежбе за смиривање тикова,
      - специфичне вежбе за хиперкинетичко понашање,
      - специфичне вежбе за општу развојну дисхармонију,
      - примена вежби у раду са олигофреном децом,
      - примена вежби у раду са психозама дечијег узраста.

      Вежбе реедукације психомоторике се одржавају индивидуално или у групи у зависности од могућности и потреба сваког од ученика, који првобитно бива обрађен дефектолошком дијагностиком од стране дефектолога.

    Ову ваннаставну активност реализује дипломирани дефектолог - реедукатор психомоторике.

                                                                                                          Ана Вигњевић

                                                                                                                               ДИПЛОМИРАНИ ДЕФЕКТОЛОГ, ТЕРАПЕУТ РЕЕДУКАТОР

Бројач посета

266203

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31