ШОСО „ВОЖД“ Београд
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ

Анкета

Да имам више времена волео/ла бих да га посветим ?

друштвеним мрежама 0% (0)
 

видео играма 0% (0)
 

породици 0% (0)
 

спорту 25% (1)
 

пријатељима 50% (2)
 

боравку у природи 25% (1)
 

Остале анкете

· Да имам више времена волео/ла бих да га посветим ?